Podłoże na którym ma być położona agrowłóknina czarna powinno zostać odpowiednio przygotowane. Przed położeniem tego materiału musimy najpierw oczyścić ziemię z chwastów i lekko ją spulchnić. Następnie należy  rozłożyć agrowłókninę w miejscu uprzednio przygotowanym oraz wycięcie otworów na hodowane przez nas rośliny. Ostatnim etapem jest przymocowanie jej do podłoża w tym celu użyj specjalnych akcesoriów montażowych szpilek lub kotwic.

Szpilki użyj przy glebie twardej zbitej, kotwice zaś przy glebach piaszczystych.

Zwieńczeniem naszej pracy może być zadbanie o wizualny efekt. Najlepszym rozwiązaniem jest wysypanie kory lub drobnych kamieni na agrowłoknię.